Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người

Hội viên tán trợ là gì? Phần 2: Khái niệm “Tán Trợ” sử dụng trong...

Cụm từ “tán trợ” với nghĩa gốc là “giúp đỡ” và nghĩa phái sinh là “đồng thuận giúp đỡ” “đồng ý và giúp đỡ” được sử dụng riêng lẻ như...