Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người
Thứ 6, 26/02/2021, 22:43 PM

Câu chuyện: Con lạc đà thứ 18

 

Một thương gia giàu có ở phương đông đã qua đời. Trong di chúc của mình, người đàn ông tuyên bố chia đều tài sản của mình cho ba người con trai nhưng những con lạc đà mà ông quý nhất lại được chia theo một cách khá khó khăn.

Theo di chúc, người con trai cả được chia một nửa số lạc đà, con trai giữa được chia một phần ba số lạc đà, và con trai út được chia một phần chín số lạc đà. Thương gia này có tất cả mười bảy con gia súc. Vì không thể chia 17 con lạc đà thành một nửa, một phần ba hoặc thậm chí thành một phần chín. Ba người con trai bắt đầu tranh giành với nhau để giành phần công bằng về những con lạc đà.

 

 

Vì ba người con trai không thể chia được lạc đà, họ đã tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên. Nhà thông thái kiên nhẫn lắng nghe về tình trạng khó xử của họ. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình, nhà thông thái mang theo một con lạc đà của mình và thêm vào mười bảy con lạc đà của thương gia. Giờ đây tổng số lạc đà đã nâng lên là mười tám (18) con.

 

Giờ đây, nhà thông thái bắt đầu đọc di chúc của người cha đã khuất và chia số lạc đà. Một nửa của mười tám là chín. Vì vậy, ông đã cho người con cả chín con lạc đà. Một phần ba trong số mười tám là sáu, vì vậy ông đã cho người con giữa sáu con lạc đà. Người con trai út được một phần chín trong số mười tám con lạc đà, vì vậy ông đã cho anh ta hai con lạc đà.

Sau khi chia cho ba người con trai chín, sáu và hai con lạc đà, ông đã phân phát thành công mười bảy con lạc đà. Nhà thông thái đã lấy lại con lạc đà của mình.

 

Bài học đạo đức: Tinh thần đàm phán và giải quyết vấn đề là tìm ra điểm chung, chẳng hạn như con lạc đà thứ 18. Khi một người có thể tìm thấy điểm chung, vấn đề sẽ được giải quyết. Đôi khi thật là khó khăn. Tuy nhiên, để tìm được một giải pháp, bước đầu tiên là tin rằng có một giải pháp. Nếu chúng ta nghĩ rằng không có giải pháp, chúng ta sẽ không thể đến được bất cứ đâu!

 

Nguồn dịch:

https://alltimeshortstories.com/the-eighteenth-camel/