Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người

Chi hội Tình Người khởi công 84 Nhà CTĐ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thứ 4, 10/04/2019, 08:58 AM

Chi Hội Tán Trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người Hà Nội http://tinhnguoi.vn