Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người

TTXVN đưa tin Chi hội Tình Người ký kết xóa toàn bộ 173 nhà dột nát tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Thứ 4, 10/04/2019, 09:05 AM

TTXVN đưa tin Chi Hội Tình Người ký kết xóa toàn bộ 173 nhà dột nát tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội Chi Hội Tán Trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người http://tinhnguoi.vn