Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người

TTXVN: Chữ thập đỏ Tình Người tiên phong trong Hội nghị xúc tiến Hoạt động nhân đạo ngày 11/12/2018

Thứ 4, 10/04/2019, 09:08 AM

TTXVN: Chữ thập đỏ Tình Người tiên phong trong Hội nghị xúc tiến Hoạt động nhân đạo ngày 11/12/2018 Chi Hội Tán Trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người http://tinhnguoi.vn