Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người

Video 360°: Khảo sát xây 16 Nhà Chữ thập đỏ ở Ba Vì, thành phố Hà Nội - "Sức mạnh nhân đạo"

Thứ 4, 10/04/2019, 09:06 AM

Video 360°: Khảo sát xây 16 Nhà Chữ thập đỏ ở Ba Vì, thành phố Hà Nội Bài hát: "Sức mạnh nhân đạo" Chi Hội Tán Trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người http://tinhnguoi.vn