Tổng hợp tin nhân đạo, chữ thập đỏ, thắm tình người